Projekt bemutatása

Kedvezményezett neve: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00005

Projekt címe:
Klímastratégiák kialakítása és
környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében.

A Projektre megítélt támogatás összege 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018. december 31.

Célkitűzés: Jász-Nagykun-Szolnok megye 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira lokálisan összehangoltan reagáló klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal és a természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó megyévé válik.

Főbb célcsoportok: a klímaváltozás szempontjából sérülékeny térségek lakossága, a megye gazdasági szervezetei, közintézményei

Kiemelt célkitűzésként kezeljük magának a megyei klímavédelmi tervnek az elkészítését, és az ehhez kapcsolódós szemléletformáló akciók lefolytatását a megye egész területén. További kiemelt cél a társadalmi, valamint piaci szereplők (stakeholder) színtértől független, teljeskörű tájékoztatása. Végül de nem utolsó sorban célunk a Klímavédelmi Platform felállítása és működtetése a projekt során, valamint a fenntartási időszak alatt.

A globális klímaváltozás századunk egyik legjelentősebb kihívása. Egy olyan változás, amely közvetlen, vagy közvetett módon minden társadalom életére jelentős hatással lehet. Annak érdekében, hogy az ebből fakadó nehézségekkel meg tudjunk birkózni a probléma megelőzésére a kibocsátások jelentős csökkentésére és a már elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra egyaránt nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

Jász-Nagykun-Szolnok megye életében is megfigyelhetőek az éghajlatváltozás jelei. Illeszkedve a nemzetközi, nemzeti és kormányzati elképzelésekhez a „Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében”c. projektünkkel lokálisan is hozzá kívánunk járulni a célok eléréséhez. Ennek egyik eszköze a megyei klímastratégia megalkotása, amely keretbe foglalja a helyi viszonyokhoz és állapotokhoz mérten kialakított célkitűzéseket, beavatkozásokat, együttműködéseket és megvalósítási törekvéseket.

Mindezen törekvések együttesen alkotják a megye klímavédelmi jövőképét, mely szerint:

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira lokálisan összehangoltan reagáló klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal és a természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó megyévé válik.

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és  megyei klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei.

A projekt keretében workshopok, szemléletformáló tevékenységek valósultak meg, az aktív elérés 2325 fő volt.